Mạng lưới kinh doanh

Hoạt động Hải Ngoại của Japan Logistic Systems Corporation

Theo xu hướng kinh tế khu vực châu Á phát triển một cách mạnh mẽ, với mục đích đáp ứng nhu cầu vận chuyển và bảo quản hàng hóa, Logitem Nhật Bản đã phát triển mạng lưới hoạt động tại khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, các nước Đài Loan,Trung Quốc, Hồng Kong.

Để xây dựng mạng lưới vận tải hàng hóa đường bộ quốc tế tại bán đảo Đông Dương, sử dụng tuyến đường cao tốc Châu Á hàng lang kinh tế Đông Tây, năm 2007 chúng tôi đã thành lập Công ty Logitem Laos GLKP Co., LTD tại Lào. Đây là doanh nghiệp Nhật Bản đầu tiên tại Lào hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. Năm 2013, Logitem Myanmar Co., Ltd. được thành lập với mujc đích mở rộng mạng lưới vận chuyển lực địa Đông Dương của Tập đoàn Logitem.