LOGITEM VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (Tiếp theo)

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp cho chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, các Công ty thuộc Tập đoàn LOGITEM VIỆT NAM tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

Các hoạt động đào tạo liên tục được đẩy mạnh hơn nữa. Ban đào tạo hàng ngày hướng dẫn và kiểm tra lái xe thực hiện vệ sinh, sát khuẩn phương tiện ô tô.